"Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon,

de valakinek Te jelented, az egész világot!"

 

 

"Az ember mindíg több mint az arca,

mert a lélek és a szív, nincs a képen rajta."

Rabindranath Tagore

 

 

DANTE (1265-1321)

az Árpád-házi királyok utáni trónöröklési harcoktól sújtott

Magyarországra küldött üzenete:
 

"Ó, boldog Magyarország,

ne engedd tovább gyötreni magad!"

 

 

“Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek”

Babits Mihály

 

"Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban"

Vörösmarthy Mihály

Zalán futása

 

 

Victor Hugo hősiességünket magasztalta:

'Magyarország a hősök nemzete:

Magyarország a hősiesség megtestesülése.

Nem halt meg, és nem halhat meg, -

ki fog törni sírjából, ahová az önkény temette.

Amíg megvan benne az erény, a hősiesség,

a dicsőség és szabadságvágy, mindenképpen élni fog.'

Az alkotóképesség azt jelenti,
hogy hámba fogjuk a mindenséget,
és kényszerítjük, hogy a
mi szemünkön áramoljon át.
/Peter Koestenbaum/


Célod a Hold legyen.
Ha elhibáznád, akkor is
csillagok között ér véget utad.
/Les Brown/


Mindaz, ami már mögöttünk
és ami még előtünk van,
eltörpül amellett,
ami bennünk van.
/Ralph Waldo Emerson/

 

 


A kreatív művész szerepe
törvényeket alkotni,
nem pedig már létezőket betartani.
/Ferruccio Busoni/

 


Aki új tájakat akarfelfedezni,
át kell vészelnie, hogy előbb
nagyon sokáig nem lát
biztonságos partot.
/André Gide/

 

 

Azáltal tanulok,
hogy megyek, ahová mennem kell.

/Theodore Roethke/

 

 

 

Hegedűs Géza írótól

A költészet a valódi, meglehet, hogy régimódi,

de csak akkor szent igaz, hogyha gyógyír és vigasz.

Hogyha látja, aki néz, ha zenével megigéz,

hogyha szépen zeng a szó s igazságból származó,

Szent igéje érthető, gondolatot értető.

 

Petőfi  Sándor

Ha a nép uralkodni fog a költészetben,

előbb  utóbb a politikában is uralkodni fog!

 

Jókai Mór

Az eszme, a gondolat az Úr,

a szavak csak szolgák.

 

Ha veszel, akkor a kezed, ha adsz, a szíved telik meg" 

M. Seemann  

Mindenkinek vannak ostoba gondolatai, ám az okos elhallgatja azokat."

Wilheim Busch   

"Óvakodj attól, ki távol lévõ barátját ócsárolja." 

Horatius   

Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi butaság, de az elsõben nem vagyok biztos."  

Albert Einstein   

"Ahhoz, hogy ellenséget szerezz magadnak elég, ha valakinek szívességet teszel."  

Bloch  

"Az élet nemi érintkezés útján terjedõ fertõzés, melynél a halálozási arány 100%."

?

"Az élet megtanította nekünk, a szeretet nem abból áll,

hogy bámulunk egymásra, hanem egy irányba nézünk."  

A.S. Exupery 

"Az ember számára csak egyetlen igazi csapás van: az, ha érzi,

hogy hibát követett el és van mit szemére vetnie magamagának." 

La Bruyére  

"Az ember sok mindent hajlandó csinálni, hogy szeressék,

de mindent hajlandó megtenni, hogy irigyeljék. " 

Mark Twain   

"Az ego a csúf kis manó, amely az eszünk és a szívünk közötti híd alatt lakik."

?

"Messzirõl nagyobb a tisztelet."

Tacitus 

"Nehéz annyira dicsérni valakit, hogy hazugnak érezze a dicséretet."

Fontenelle   

"Hogy az igazság valószínûbbnek tûnjék, bele kell keverni egy kis hazugságot"

Dosztojevszkij

"Az igazságokat folyton ismételni kell, mert a tévedéseket is folyton ismétlik."   

Goethe 

A tiszteletet azért találták ki, hogy elrejtsék a puszta helyet, ahol a szeretetnek kellene lennie."

Lev Tolsztoj   

"A törvény olyan, mint a pókháló: a nagy madarak könnyen átszakítják, csak a legyek akadnak fel benne."     

Erasmus   

"Ha veszel, akkor a kezed, ha adsz, a szíved telik meg"  

M. Seemann   

"Vigyázzunk, hogy mit akarunk! A végén még megkapjuk  !?"

?

"Az ember még nem elmés attól, hogy sok ötlete van, ahogy a tábornok sem attól jó, hogy sok a katonája."  

Chamfort

"Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, mikor hallgatni kell."

Széchenyi István   

"Vajon van élet a halál elõtt?"

?

"A pesszimista fiatalembernél talán csak az optimista öregember látványa szomorúbb."

Mark Twain

"Egyetlen ember sem jelenthet olyan veszélyt rád, mint tenmagad."

Tatiosz